Саба җил

Категория: көе сүзләре

Әгәр барсаң, саба җил, безнең илгә,
Сәламнәр әйт, сәлам ул нечкә билгә!
Төшендә юл өчен чәчкәен тарасын,
Гарибнең кайтырындан фал карасын,
Ходаендан кавышмаклык сорасын.
Сәламнәр әйт, сәлам ул нечкә билгә!

Әгәр барсаң, саба җил, безнең илгә,
Сәламнәр әйт, сәлам ул нечкә билгә!
Дәрийгъ, бер гомер икән сөргән элек без,
Йөрер безгә, көлер-уйнар идек без.
Бу көндә Сак белән Соклар кебек без…
Сәламнәр әйт, сәлам ул нечкә билгә!

Ноты для песни: 
Ноты для песни «Саба җил»
Ноты для песни «Саба җил»
Ноты для песни «Саба җил»
Голосов пока нет
Бу җыр репертуарында бар
« »